PROJECTE 2017: “El nostre pati”

Tradicionalment els projecte que s’han plantejat des de l’AMPA han estat orientats al treball de valors socials com ara la solidaritat (Som solidaris i cooperem), la sostenibilitat (les 3R: reduir, reutilitzar, reciclar, ….), les tradicions (Jocs, contes i cançons populars) …Projectes que han permès realitzar moltes activitats de sensibilització i conscienciació al mateix temps que accions concretes que encara avui dia perduren (claki).

Enguany volem plantejar un projecte que tingui impacte directe en la imatge de la nostra escola, posar-la bonica al temps que volem incidir en el temps d’esbarjo del nostre fills, transformant el pati per donar noves oportunitats de joc, de relacions i educatives. Aquest projecte va ser aprovat per l’assemblea de socis i sòcies de l’AMPA i al Consell Escolar de Centre.

El projecte és desenvolupa en un context de canvi i millora. D’una banda el nou projecte educatiu que aposta per un aprenentatge significatiu introduint a P3 el treball per àmbits inspirats en pedagogia Montessori i a 5è i 6è amb la introducció a l’scratch en col•laboració amb el Citilab. I amb la voluntat de continuar aquest procés la nostra escola és una de les escoles de Cornellà que participarà al projecte Escola Nova 21 amb l’objectiu d’aprendre d’altres escoles més avançades en aquest model.

Derivat d’aquest esperit, el curs passat l’escola va impulsar la reforma del pati d’educació infantil. Per això va comptar amb la col•laboració d’un grup d’alumnes del CFCS d’Educació Infantil d’un instituts de L’H que es va oferir i amb la col•laboració de pares i mares interessats.

Des de la Junta de l’AMPA es va proposar aquest projecte col·laboratiu i participatiu per repensar també el pati de primària per fer un espai d’oci i esbarjo atractiu i alhora un espai d’oportunitats educatives.

Anuncis